Wat is Scouting?

Het spelaanbod van Scouting is uitgewerkt in acht activiteiten gebieden; elk gebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Door steeds te kiezen uit een ander gebied, ontstaat veel variatie in het wekelijkse spelaanbod. Bij het bedenken van het programma wordt uitgegaan van leuke, leerzame en uitdagende activiteiten, passend bij het niveau en de leeftijd van de kinderen in een doorlopende lijn van bever (5jr) tot en met pivo (23jr): van gestructureerde leiding naar begeleiding en zelfstandigheid. Op die manier groeien de kinderen en de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling.

De activiteitengebieden

  1. Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen
  2. Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken, schrijven
  3. Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
  4. Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, speleologie, klimmen, abseilen, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
  5. Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), welke levensovertuiging je hebt en de identiteit van je groep.
  6. Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.
  7. Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).
  8. Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

 Uitdagende
scoutingtechnieken

 Expressie  Sport & Spel  Buitenleven
 Identiteit  Internationaal  Samenleving  Veilig & Gezond

 

Scouting Zetten bied een actieve, plezierige en op buiten gerichte vrijetijdsbesteding voor jongeren in de leeftijd van 5 t/m 23 jaar oud. Door te werken aan samenwerking, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, inventiviteit en zelfstandigheid dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongens en meisjes.

Ouders en kinderen kiezen vaak voor Scouting omdat er vooral veel gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Een andere reden is dat de leden daarbij vooral veel buiten zijn. Toch is Scouting veel meer dan knopen leggen en in bomen slingeren. Ook het traditionele kamperen maakt nog wel deel uit van de activiteiten, maar niet alleen meer. Zo wordt er anno Nu ook veel gebruik gemaakt van moderne technieken zoals GPS en internet.