Scouting Nederland heeft voor al haar leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De kosten daarvan zijn inbegrepen in de contributie. De verzekering dekt echter maar een beperkt aantal gevallen en is in essentie "secundair" van aard. Dat betekent dat de polis alleen geldt indien en zover er geen dekking is op de particuliere aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Meer informatie over deze verzekering is bij het bestuur verkrijgbaar.

Ouders/verzorgers worden ten stelligste aangeraden de eigen polissen voldoende ruime dekking te geven voor dergelijke voorvallen.

Tijdens de zomerkampen wordt een reis- en bagageverzekering bij sommige speltakken verplicht gesteld.

 

Vragen?

Vragen over dit
onderwerp?
 
envelop Contact

Jeroen Bartelink, Penningmeester