Je ziet ze niet altijd, maar op de achtergrond zijn de bestuursleden van Scouting Zetten hard aan het werk om de vereniging draaiende te houden.

Teamleidersoverleg (TLO)

In het TLO hebben de teamleiders van de verschillende speltakken zitting, aangevuld met de groepsvoorzitter, de praktijkbegeleider en een lid van het stichtingsbestuur. Het TLO vergadert eenmaal per maand en behandelt alle zaken die het draaien van de speltakken aangaan en een beslistermijn van maximaal 1 jaar hebben.

Groepsraad

Eens per drie maanden is er een groepsraad. Hierin hebben alle leiding en vrijwilligers van Scouting Zetten zitting. De Groepsraad behandelt over het algemeen punten die voor de lange termijn voor het draaien van de groep belangrijk zijn.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het bestuur van de groepsvereniging. Omdat er momenteel weinig groepsbestuursleden zijn, heeft het Teamleidersoverleg de taken van het groepsbestuur in handen genomen en vormen zij het groepsbestuur.

Stichtingsbestuur

Naast een groepsvereniging heeft Scouting Zetten ook een beheerstichting. De stichting behandelt alle zaken die gaan over de blokhut, het terrein en het materiaal van Scouting Zetten. Ook alle financiële zaken zijn door de groepsvereniging gemandateerd aan de stichting.

Vanwege subsidies en de ANBI status heeft de Scouting Zetten Band een eigen beheerstichting.