Binnen Scouting Zetten zijn ook nog een aantal commissies actief die een specifieke taak uitvoeren.

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie bestaat uit de materiaalbeheerders van de speltakken en de beheerders. Zij maken samen afspraken over het onderhoud van materiaal en aanschaf van nieuwe materialen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert of coördineert Scouting Zetten brede activiteiten en acties, zoals bijvoorbeeld St. Joris, het overvliegen en de potgrondactie. Dat wil dus niet zeggen dat zij alles zelf doen, maar ze houden wel in de gaten dat de organisatie van dit soort activiteiten gedaan wordt en delegeren taken naar de speltakken. Zie hun eigen pagina in ditzelfde menu.

Nieuwsbrief-redactie

De nieuwsbrief "Kattenkwaad in de mail" verschijnt zo'n 6 keer per jaar. De redactie zorgt dat het nieuws van de speltakken en overige onderdelen verzamelt wordt en giet het in een leuk jasje.

Jotihunt commissie

De Jotihunt commissie organiseert de jaarlijkse deelname aan de Jotihunt in het derde weekend van oktober. Dit is een activiteit voor Rowans & Sherpa's en ouder.