Cijfers..... ook bij de Scouting ontkomen we er niet aan. Het is fijn om te vertellen, dat Scouting Zetten ook op het financiële vlak een gezonde vereniging is. Contributie van de leden is voor ons een belangrijke structurele bron van inkomsten, maar daarnaast hebben wij de afgelopen jaren ook andere bronnen van inkomsten kunnen vinden, door de inzet van vele vrijwilligers, zoals de oud papier inzameling, de RABO clubkas campagne, de potgrondactie en subsidie voor snoeiwerk. Ook ontvangen wij jaarlijks subsidie van de gemeente Overbetuwe voor de jeugdleden uit die gemeente. Daarnaast hebben wij verschillende structurele besparingen door kunnen voeren, zoals de plaatsing van zonnepanelen op ons clubgebouw. De afgelopen jaren hebben wij daardoor gezonde reserves kunnen opbouwen voor vervangen van spel- en kampeermateriaal en onderhoud van de blokhut en het terrein.

 

De extra inkomsten hebben er ook toe geleid dat wij de afgelopen twee jaar de contributies niet hebben hoeven te verhogen en dat wij hebben besloten om de ouderbijdrage voor de weekendkampen te laten vervallen. Aangezien de extra inkomsten en besparingen structureel zijn en dus naar verwachting ook de komende jaren zo blijven, kunnen wij dit jaar nog een stapje verder gaan en de ouderbijdrage voor het zomerkamp verlagen met € 50. Binnenkort ontvangt u via de leiding een uitnodiging voor het opgeven voor het zomerkamp, waarin deze verlaging is verwerkt. Mocht u hierover vragen hebben, of meer uitleg willen ontvangen, dan vernemen wij dit graag.

Het stichtingsbestuur
Gerrit Jan Carsjens, Minke Geertsma, Arno Geutjes & Ingrid Vink