Ieder jeugdlid van Scouting Zetten betaalt evenveel contributie. Voor het jaar 2020 en 2021 is de contributie vastgesteld op:

5 jaar t/m 23 jaar en Scouting Zetten Band   € 9,50 per maand 
23 jaar t/m 99+ jaar   € 7,50 per maand

 

Per 1 januari 2022 gelden de volgende contributie-bedragen:

5 jaar t/m 23 jaar en Scouting Zetten Band   € 10,00 per maand
23 jaar t/m 99+ jaar   € 8,00 per maand

 Hierin zijn weekendkampjes en excursies inbegrepen.

Voor het zomerkamp wordt wel een aparte bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van de speltak:

Bevers, Welpen, Woudlopers en Scouts   € 50,-
Rowans & Sherpa's   € 100,-
Pivo's   Afhankelijk van bestemming

 

Een nieuw lid mag 3 keer meekijken of hij/zij scouting leuk vindt. Daarna dient het inschrijfformulier ingevuld te worden en start de contributie. Het inschrijfformulier kunt u hier rechts downloaden of meenemen uit de blokhut en u levert het in bij de speltakleiding.

Gaat u verhuizen of gaat het lid de groep verlaten, dan vult u een mutatieformulier in. Ook dit levert u in bij de speltakleiding.

Scouting Zetten hanteert een opzegtermijn van 2 maanden vanaf de ontvangst van het mutatieformulier.

Formulieren

Vragen?

Vragen over dit
onderwerp?
 
envelop Contact

Jeroen Bartelink, Penningmeester