Ouderbetrokkenheid

Onze Scoutinggroep wordt volledig gerund door vrijwilligers. Ook de opkomsten worden door onze speltakleid(st)ers in hun vrije tijd voorbereidt en uitgevoerd. Dit kost ze wekelijks veel tijd en energie, maar doen dit met veel plezier en nog meer enthousiasme! Maar het vergt veel van ze; we mogen dit niet onderschatten! Zo zijn er nog meer teams met vrijwilligers die uw hulp/expertise goed kunnen gebruiken!

Vandaar dat we uw hulp, als ouder, nodig hebben om andere noodzakelijke klussen of activiteiten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsklusjes spelmateriaal, oudervertegenwoordiging in de groepsraad of onderhoudsklusjes gebouw en nog veel meer. Door uw hulp kunnen we voorkomen dat we bedrijven moeten inhuren om deze klussen alsnog uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakbedrijf of klusbedrijf.

We verwachten hierbij jouw hulp en verantwoordelijkheid.

De besparing in kosten leidt tot de huidige lage contributie. Deze willen we in de toekomst ook laag houden! Doordat iedereen meehelpt, gaat het per persoon slechts om een geringe inspanning. Vele handen maken immers licht werk!

Kom gerust een keer naar binnen voor een kop koffie of thee.

Oudervertegenwoordiger

De oudervertegenwoordiger is een functie binnen onze vereniging. Elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger.

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij de oudervertegenwoordiger terecht. Verder wordt er verwacht dat deze op incidentele en vrijwillige basis groepsactiviteiten ondersteunt, zoals het overvliegen of een nieuwjaarsborrel.

Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over. 

Het kan gebeuren dat iemand al actief is in een bestuursfunctie van de groep, wanneer hij tot oudervertegenwoordiger wordt gekozen, of omgekeerd. Dat is niet erg. Beide functies kunnen gecombineerd worden. De oudervertegenwoordiger moet gekozen worden uit en door de ouders. Vliegt het kind over naar een andere speltak, of gaat het van Scouting af, dan legt de oudervertegenwoordiger deze functie neer.